Zarjadniski zwjazk-Verwaltungsverband
 
 
Folklorny festiwal-Folklorefestival
 
 
TCM
 
 
Lausitz.de
 
 
Oberlausitz.com
 
 
Starownja-Altersheim
 

Zabawa a technika

ARTKONTOR
Agentura za wuměłstwo a kulturu
Wenk& partner GbR
Christof Wenk a Oswald Holm
Budyska dróha 10
01920 Prawoćicy
Tel. 035796 96790

"Entertainment"
Syman Donat
Wićežny puć 5
01920 Chrósćicy
Tel. 035796 95911

Diskoteka "Big Time"
Hórnikowa 22
01920 Chrósćicy
Tel. 035796 96495

Diskoteka
Maćij Lajmer
Hłowna dróha 19
01920 Hórki
Tel. 035796 95440

Diskoteka
Jan Rjenč
Nawjes 5
01920 Kozarcy
Tel. 035796 96004

Impressum und Datenschutz | Impresum a škit datow