Zarjadniski zwjazk-Verwaltungsverband
 
 
Folklorny festiwal-Folklorefestival
 
 
TCM
 
 
Lausitz.de
 
 
Oberlausitz.com
 
 
Starownja-Altersheim
 

Wjacezaměrowa hala

Wjacezaměrowa hala je konstrukcija z drjewa a twori tak symbiozu mjez přirodu a techniku. Wulke wokna wotewrja wid do přirody. Džěćom přiměrjeny wonkowny teren je tež derje za zbrašenych wužiwajomny.

Wjacezaměrowu halu, 1995 natwarjenu, nańdźeće bjezposrědnje při twarjenju zakładneje šule. Nimo šulskeho sporta móža halu tež wšelake towarstwa, skupiny a sportowe jednotki wobšěrnje wužiwać.

Wulkomyslna hłowna žurla skića nimale 420 hosćom městno. Za přesujomnej sćěnje je za mjeńše swjedźenje dalša rumnosć z 140 městnami. Rustikalna tejka z jara modernej kuchnju hodźitej so indiwiduelnje wužiwać. Wobě rumnosći móžetej pak so tež do jedneje žurle zjednoćić. 

Na wulkim modernym jewišću hodźa so wobšěrne koncertne a dźiwadłowe předstajnja přewjesć. Jewišćowa technika zmóžnja wuběrne programy poskićeć. Za wuměłcow su tu wosebite garderoby.

Impressum und Datenschutz | Impresum a škit datow