Zarjadniski zwjazk-Verwaltungsverband
 
 
Folklorny festiwal-Folklorefestival
 
 
TCM
 
 
Lausitz.de
 
 
Oberlausitz.com
 
 
Starownja-Altersheim
 
Wuběr rěčow:
/ :WO NAS:  / :PŘEHLAD:  

Chrósćicy a wokolina

Chrósćicy wupřestrěwaja so ze swojimi jednotliwymi wjesnymi dźělemi mjez płódnymi polami a niłkimi hórkami w krasnej krajinje přez kotruž so Satkula sekluje. Šibjeńca a Kopšinjanske hrodźišćo stej wusahowacej wyšinje z historiskim wuznamom. Tu je žro serbskeho sydlenskeho ruma. Za 90% wobydlerjow je serbšćina maćerna rěč. Tu hraje dwurěčnosć w zjawnosći wažnu rólu. Wulka ličba křižow při pućach, modlerske stołpy a serbske napisma swědča wo tym, zo stej tu rěč a kultura - z nabožinu wusce splećenej - woprawdźe žiwej. W pěstowarni a w šuli je serbšćina dominowaca rěč. Při swjatočnych přiležnosćach - wosebje cyrkwinskich - wuhladaš mnoho žonow a holcow w pyšnej narodnej katolskej drasće. Někotre starše žony chodźa wšědnje w tradicionelnej drasće.

Chrósćicy so 1225 prěni króć we wopismach mjenuja. Tu nasta najstarša cyrkwinska wosada. Farska cyrkej, wěnowana swjatymaj japoštołomaj Symanej a Judźe Tadejej so w barokowym stilu natwari. Cyrkej je tež wuchadźišćo za kóždolětne jutrowne jěchanje. Křižerjo jěchaja - jutrowne poselstwo wozjewjejo - do wikarije Pančicy-Kukow.

 

Prěni słowjanski bamž Jan Pawoł II. wopyta 20.septembra 1975, jako Krakowski kardinal, Chrósćicy.  

Na kromje Chrósćic, na Fulkec hórce, dopominataj pomnikaj na padłych pólskich wojakow 2. pólskeje armeje na kóncu II. swětoweje wójny 1945.

Při farje so w lěće 2002 nowy dom za hladanje starych natwari.

We wjesce samej mamy nimo gmejnskeho zarjada, lěkarsku- a zubnolěkarsku praksu, kupnicu, pjekarnju, frizerowy a časnikarowy wobchod,  dwě korčmje a hladane sportnišćo při nowej wjacezaměrowej hali.

Wjesny dźěl Hórki leži za wyšinu a je wobdaty ze zornowcowymi skałami. Najwjetša skała ma 3,7 ha wodoweje płoniny a je 35 m hłuboka. Tam je zdobom tež nurjenska stacija zaměstnjena.

Wosebje wunošne w Chróšćan wokolinje je ratarstwo. Dobra póda zaruča dobre wunoški. Mamy tu wjacore wulke ratarske zawody.

Impressum und Datenschutz | Impresum a škit datow