Zarjadniski zwjazk-Verwaltungsverband
 
 
Folklorny festiwal-Folklorefestival
 
 
TCM
 
 
Lausitz.de
 
 
Oberlausitz.com
 
 
Starownja-Altersheim
 

Zakładna šula

Serbska zakładna šula "Jurij Chěžka" Chrósćicy
Hórnikowa 34
01920 Chrósćicy
telefon: 035796 96244

faks: 035796 88762

Ow serbska zemja, kćěj a traj
ty pěstoniča našich dźěći!
Budź Serbam zboža zdónk a raj,
dónž słónco ródnej roli swěći ! 

Smy kubłanišćo serbskeje rěče. Šulerjo našeje šule nawuknu serbsku a němsku rěč w słowje a pismje.

W přeswědčenju, zo steja dźěći w srjedźišću prócowanjow a wšeho skutkowanja w šuli stajimy sej jako wučerski kolegij sćěhowace zasady jako zakład našeho pedagogiskeho dźěła.

  • Kóždeho šulerja přiwzamy jako jónkrótnu wosobinu a jeho tak kubłamy, zo zamóže swoje najlěpše zasadźić za zhromadnosć.
  • Wšitke dźěći maja nawuknyć a nazhonić, zo su ze swojimi zamóžnosćemi kmani, zhromadnosći (rjadownja, swójba, kruh přećelow...) pomhać so wudospołnić - haj na kóncu druhim słužić. ( Lubuj swojeho blišeho, kaž sebje samoho...)
  • Dźěći tak zahe kaž móžno do hajenja serbskeje kultury (spěw, reje, dźiwadło, dopisowanje...) zapřijamy.
  • Dwurěčnosć  přiwzamy jako dar a šulerjow we woprawdźitej dwurěčnosći kubłujemy.
  • Dwurěčnosć je druhdźe normalnosć - tež pola nas.
  • Smy Serbja. Hajimy tolerancu a akceptancu z druhimi.
  • Mjezsobny wobchad rjadujemy po złotym prawidle: " Štožkuli wot druhich wočakujeće, to čińće tež jim"

Zjawnosć je přeprošena nas ze skutkom a swojim měnjenjom podpěrać.

 

Hdyž sebi bliše informacije přejeće, wopytajće nas pod http://schulecrostwitz.magix.net/website!

Impressum und Datenschutz | Impresum a škit datow