Zarjadniski zwjazk-Verwaltungsverband
 
 
Folklorny festiwal-Folklorefestival
 
 
TCM
 
 
Lausitz.de
 
 
Oberlausitz.com
 
 
Starownja-Altersheim
 
Wuběr rěčow:

Plahowarjo nuklow

Załoženje a wuwiće towarstwa za plahowanje rasowych nuklow z.t.

W Serbach załoži so w februarje 1971 prěnje towarstwo za plahowanje rasowych nuklow

 • Sobustawojo prěnjeho załoženskeho komiteja běchu Bjarnat Brězan, Jurij Dučman, Herta a Pětr Krawžic, Franc Rjelka, Hana a Jurij Šefrichec z Chrósćic, kaž tež Albert Janca a Jurij Kokla z Worklec.
 • Towarstwo spěšnje rozrosće. Z lětom 1985 běchu hižo 54 sobustawow z nimale wšitkich serbskich gmejnow w towarstwje.
 • Tak załožichu so přez sobustawow tamnišich gmejnow towarstwa Njebjelčicy a Konjecy-Šunow.
 • Hižo 1973 wustaji towarstwo 50 zwěrjatow w sportowej rumnosći Chróšćan šule jako wabjenje. Potom sćěhowachu přeco po 2-3 lětnym rytmusu wustajeńcy z posudźowanjom nuklow.
 • W septembrje 1988 organizowaše towarstwo prěnju wustajeńcu młodych nuklow wokrjesa Kamjenc w stanje na sportnišću w Chrósćicach. Při tutej wustajeńcy móžachu so 450 nuklow posudźować.
 • Z plahowanskim lětom 2004 móžeše so wokrjesna wustajeńca z najwjace zwěrjatami přewjesć, hdźeš wobdźiwachu so 794 nuklow w 65 rasach a barbach. Přez 100 pokalow najlěpši plahowarjo sobu domoj wzachu a cyłkownje naličichu so 1450 wopytowarjow. Z tutej bě to hižo 4. wustajeńca w Chróšćan Jednoće.
 • We wokrjesnym wubědźowanju, hdźeš so 22 towarstwow wobdźěli, móžeše Chróšćan towarstwo husto městno wot 1-3 wobsadźić.
 • Jedyn sobustaw towarstwa móže na wunošne plahowanje rasy "Deutscher Widder grau" w stadłoknize zhladować. Wón wobdźěli so hižo wjelekróć wuspěšnje na cyłokrajnych dobyćerskich wustajeńcach a na ratarskich wustajeńcach w Lipsku.
 • Někotři sobustawojo su so tak pozitiwnje wuwili, zo móžachu so na krajnych a tež zwjazkowych wustajeńcach wobdźělić.
 • Zo by so tež materijelna baza towarstwa polěpšiła, nastachu w dobrowólnych hodźinach někak 400 pukloty za wustajeńcy a tež wabjenski material. Towarstwo wobsedźi tež jednu chorhoj, kotraž dwurěčnosć dokumentuje.
 • Wot něhdyšich 10 młodostnych sobustawow zwostachu bohužel jenož dwajo. Tež wot załožerjow towarstwa zwostachu jenož Herta Krawžina a Jurij Šefrich. Cyłkownje su w towarstwje w lěće 2006  15 plahowarjow nuklow aktiwnych.

Dźěło towarstwa bazuje na konkretnym dźěłowym planje za lěto, hdźeš postajeja so temy a časowy dypk postupowanja.
Sydom do wosom króć wob lěto so towarstwo schadźuje, zo by temy plahowanja wobjednał.
Zhromadne wulěty na wšelake krajne wustajeńcy so prawidłownje organizuja. 

Impressum und Datenschutz | Impresum a škit datow