Zarjadniski zwjazk-Verwaltungsverband
 
 
Folklorny festiwal-Folklorefestival
 
 
TCM
 
 
Lausitz.de
 
 
Oberlausitz.com
 
 
Starownja-Altersheim
 

Serbske wjesne towarstwo "Domizna"

Serbske wjesne towarstwo "Domizna" Chrósćicy je so w septembrje 2002 z 9 čłonami załožiło.
Předsyda je Franc Čornak z Chrósćic a městopředsyda Siegbert Grutka z Chrósćic.

Wjesne towarstwo prócuje so wo čiłe towarstwowe žiwjenje we wsy. W běhu časa je towarstwo na 30 sobustawow rozrostło.
Nimo wopyta dźiwadłowych předstajenjow, nazymskich koncertow a ptačokwasnych zarjadowanjow organizuje stawizniske wječorki wo podawkach zašłosće bliskeje wokoliny za wšu zjawnosć. K tomu słuša, zo towarstwo tež přez wulěty z kolesom abo kremserom swoju domiznu bliže zeznaje. Tohorunja je wone prezentne při wuhotowanju wjesneho a sportoweho swjedźenja we wsy.

Wosebity kulturny wjeršk gmejny Chrósćic je mjezynarodny folklorny festiwal, kotryž so kóžde druhe lěto přewjedźe. Tule stara so towarstwo wosebje wo technisko-organisatoriske naprawy při přewjedźenju mjenowaneho festiwala.

Po poslednim wulkim powodźenju wokoło Drježdźan a susodnej Čěskej je so tohorunja transport z drastami a dalšimi wěcami sobu organizował a so do susodneje Čěskeje dowjezł.

Bytostny zaměr towarstwa je zdźerženje serbskeje rěče, skrućenje wjesneje zhromadnosće a hajenje a spěchowanje kulturnych tradicijow we wsy a serbskich nałožkow.   

Impressum und Datenschutz | Impresum a škit datow