Zarjadniski zwjazk-Verwaltungsverband
 
 
Folklorny festiwal-Folklorefestival
 
 
TCM
 
 
Lausitz.de
 
 
Oberlausitz.com
 
 
Starownja-Altersheim
 
Wuběr rěčow:

Wohnjowa wobora Hórki

Wohnjowa wobora Hórki słuša do gmejnskeje wohnjoweje wobory Chrósćic.

Tehdyša samostatna gmejna Hórki je 10. awgusta 1906 załoženje wohnjoweje wobory a kupjenje jedneje z ruku čěrjenej sykawu z 107 m dołhej hadźicu postajiła, zo by so wohenjej wobarało. Hižo generacije wohnjowych wobornikow tutón słužbu wurjadnje wukonja.

Wohnjowa wobora je w Hórkach kruty wobstatk wjesneho žiwjenja. Wjesnjanej w nuzy pomhać je wohnjowemu wobornikej to najwažniše, ale tež k porjeńšenju infrastruktury našeje wjeski je zaměr kóždeho wobornika. Tak pomhachu hižo w powójnskich lětach wobydlerjam při nowonatwarje jich roztřělenych domow.
W šěsćdźesatych lětach zasadźichu so tež aktiwnje při nowonatwarje sportnišća w Hórkach, při tym pak tež jich winowatosće njezabychu.

1988 bu zachodny wobłuk gratownje w swójskej iniciatiwje powjetšeny a ponowjeny, tež hašenski hat so 1995 z wjele angažementom ponowi.

W lěće 2000 dósta gratownja nowu třěchu a w jubilejnym lěće 2006 so fasada a wokna wobnowichu.

Trjebane hašenske awto typa B1000 móžeše w lěće 2001 tehdyši wjesnjanosta Pětr Šołta wohnjowej woborje wobstarać, hač dotal dyrbjachu wobornicy sykawu na připowěšaku wužiwać. (Tragkraftspritzenanhänger) 

Při wubědźowanjach wohnjowych woborow běchu Hórčenjo přeco jara aktiwne, štož dopokazuja wjacore pokale a wuznamjenjenja.

Stolětne wobstaće woswjeći wohnjowa wobora Hórki w lěće 2006 z rjanym swjedźenjom.

Tuchwilu přisłušeja wohnjowej woborje Hórki 25 aktiwnych a derje wukubłanych wobornikow, nawoda je Pětr Šołta. Přerězna staroba je 33 lět.

W słužbje wohnjoškita a pomocy při njezbožach a katastrofach chcemy so jako wohnjowa wobora Hórki při najlěpšim wukubłanskim stopjenju zdźeržeć.
(Pětr Šołta, Hórki)

Impressum und Datenschutz | Impresum a škit datow