Zarjadniski zwjazk-Verwaltungsverband
 
 
Folklorny festiwal-Folklorefestival
 
 
TCM
 
 
Lausitz.de
 
 
Oberlausitz.com
 
 
Starownja-Altersheim
 
Wuběr rěčow:

Wohnjowa wobora Nuknica

Bohu k česći, blišemu k woborje

Pod tutym hesłom skutkuje naša wohnjowa wobora, kotraž wobsahuje wjeski Nuknica, Prawoćicy a Kopšin.

Z přerěznej starobu wot 33,5 lět smy přewažnje młoda wohnjowa wobora. K woborje słušeja 20 aktiwnych wobornikow a 6 kameradow, kotřiž liča do staršeho wotdźěla. Tohorunja słuša wot lěta 2007 k woborje tankowe hašerske jězdźidło.

Nowu gratownju natwarichmy sej w lěće 2004 w Nuknicach w samoiniciatiwje. Wona bu 30.10.2004 swjatočnje poswjećena. Přez nowu gratownju polěpšichu so dźěłowe wuměnjenja našich wobornikow.

Nimo planowanych słužbow a zwólniwosće pola zasadźowanjow je naša wobora tež we wjesnym žiwjenju aktiwnje zapřijata. Tak je přeco prezentna při swjedźenjach kaž kóždolětne chodojtypalenje, mejemjetanje, wjesny- a jolkaswjedźeń.

Wažny dypk dźěła wobornikow je hladanje a porjedźenje woborneje techniki a drasty.

Zo by so wohenjej zadźěłało, přewjedu so běžnje wohnjoškitne kontroly w přemysłowych a ratarskich zawodach.

Kóždolětnje přewjedu so wjacore woborne zwučowanja a wobdźělimy so tež na wohnjowobornych wubědźowanjach.

W prawidłownych wotstawkach přewjedu so dalekubłanja za wšitkich wobdźělnikow wobchada.

Jako wjednik wohnjoweje wobory Nuknica wjeselu so nad wuběrnym angažementom a zasadźowanskej hotowosći mojich kameradow.

Z kameradskim postrowom

Handrij Brězan

Lipowa dróha 6

01920 Prawoćicy

035796 95247

 

Impressum und Datenschutz | Impresum a škit datow