Zarjadniski zwjazk-Verwaltungsverband
 
 
Folklorny festiwal-Folklorefestival
 
 
TCM
 
 
Lausitz.de
 
 
Oberlausitz.com
 
 
Starownja-Altersheim
 
Wuběr rěčow:
/ :KULTURA:  / :HORJANY:  

Dujerska kapała "Horjany"

Spočatk lěta 1994 załoži 10 młodych serbskich hudźbnikow dujersku kapału z mjenom "Horjany". Jara zahorjeni za dujersku hudźbu, wosebje za čěsku a morawsku, ale wězo tež za serbske stučki, nazwučowachu sej wobšěrny repertoire.

Nimo tuteje temperamentneje hudźby rozšěrichu Horjenjo swój program z nowymi a modernymi rytmami jazza a rocka. Tež klasisku hudźbu zahraja k najwšelakorišim swjedźenjam.

Často pobychu hudźbnicy hižo we wukraju. Tak zahorichu woni mnohich připosłucharjow w Čĕskej, Rakuskej, Pólskej a Belgiskej ze swojej hudźbu.

Swoje hudźbne zamóžnosće dopokazachu Horjenjo při wubědźowanju „Króna dujerskeje hudźby“ Sakskeje, jako wudobychu sej Horjenjo třeći raz pućowanski pokal, kotryž wostanje nětko na přeco we Łužicy.

Hudźbnicy kapały su wusko ze swojej domiznu zwjazani, wšako tu bydla a w tutych serbskich wjeskach rady hudźa. Woni wuznawaja so z wutrobu k Serbstwu a tohodla so tež z hudźbu při pěstowanju serbskich nałožkow a tradicijow wobdźěleja.

Kontakt:

Wopytajće nas pod www.horjany.de aber pisajće nam na info[at]horjany.de!

 

Hudźbny nawoda: Management:
Jurij Hejduška Achim Hojer
Hłowna dróha 8 Pomnikowa 6
01920 Chrósćicy / Hórki 01920 Chrósćicy
035796/95449 035796/95235
0160/6116083
Impressum und Datenschutz | Impresum a škit datow