Zarjadniski zwjazk-Verwaltungsverband
 
 
Folklorny festiwal-Folklorefestival
 
 
TCM
 
 
Lausitz.de
 
 
Oberlausitz.com
 
 
Starownja-Altersheim
 
Wuběr rěčow:

Serbski folklorny ansambl Wudwor

Naš Serbski folklorny ansambl załoži so w lěće 1980 wot Bena Rewjerka, Jandytara Hajnka, Borbory Šołčineje a Jana Handrika. Dźensa ličimy cyłkownje něhdźe 75 sobustawow, kiž so rozdźěla na młodźinsku a dorostowu rejwansku skupinu, musku spěwnu skupinu "Přezpólni", instrumentalnu skupinu a skupinu něhdyšich rejowarkow a rejowarjow.

Při něhdźe 40-50 wustupach wob lěto přednošujemy w našich programach přewažnje spěwy a reje ale tež tradicije ze serbskeje katólskeje kónčiny wokoło Chrósćic, kotrež wězo w narodnej drasće tuteje kónčiny předstajimy. Dołhosć našich programow wučini po potrjebje mjez 10 mjeńšinami a jednej hodźinu, rady tež z moderaciju.

Wšelake wukrajne turneje wjedźechu nas dotal hižo do Čěskeje, Pólskeje, Rakuskeje, Słowakskeje, Słowjenskeje, Ruskeje, Litawskeje, Letiskeje, Belgiskeje, Rumunskeje a do Madźerskeje. Wězo wustupujemy pak tež rady a husto w našej domiznje a w druhich kónčinach Němskeje. Nimo toho je naš ansambl iniciator a sobuorganizator mjezynarodneho folklorneho festiwala "Łužica", kotryž so wot 1995 kóžde druhe lěto w Chrósćicach, Budyšnje a druhdźe we Łužicy wotměje.

K našim najwjetšim wupěcham ličitaj zawěsće dobyće myta Domowiny za dorost w lěće 2000 a dobyće myta za najlepše předstajenje na mjezynarodnym folklornym festiwalu "Stražnice" w lěće 2003. Zhromadnje ze Serbskej dujerskej kapału Horjany

Kontakt

Sorbisches Folkloreensemble Wudwor e.V.

Tobias Domsch
Am Kloster 37
01920 Panschwitz-Kuckau

Tel.: 035796 95430
Mobil: 0152 02004564

kontakt@wudwor.de www.wudwor.de

 

Impressum und Datenschutz | Impresum a škit datow