Zarjadniski zwjazk-Verwaltungsverband
 
 
Folklorny festiwal-Folklorefestival
 
 
TCM
 
 
Lausitz.de
 
 
Oberlausitz.com
 
 
Starownja-Altersheim
 
Wuběr rěčow:
/ :CYRKEJ:  / :KAPAŁKA:  

Kapałka

Žałostnu škodu poćerpi wšo žiwjenje w Europje a tuž wězo tež w našich serbskich wosadach přez žadławu 1. swětowu wójnu. W Chróšćanskej wosadźe samej žarowachu wo 92 padłych w tutej wójnje. Na jich wopomnjenje poswjećichu po wójnje, 27. decembra 1925, w Chrósćicach na nawsy rjanu kapałku, w kotrejž so před postawu bolosćiweje maćerje  wšědnje swěčki swěća. Před kapałku modla so kóždolětnje srjedu do matrowneho tydźenja wěriwi swjaty róžowc. 

Za wšitkich křesćanow našeje wosady a tež susodnych wosadow bě 27. junij 1921 njezapomnity dźeń, jako na tutym dnju najdostojniši knjez Eugen Pacelli, arcybiskop Sardeski a japoštołski nuncij Němskeje, kotryž bu pozdźiši bamž Pius XII (1939-1958), Chrósćicy wopyta, zo by nazhonił swojoraznosć a wěrywuznaće serbskeje ludnosće. Wulka syła družkow a žonow w swjedźeńskej narodnej drasće a wysoka ličba křižerjow wobrubi swjatočnu božu mšu w Chróšćan cyrkwi  a swjedźeńske zarjadowanje na městnje srjedź Chrósćic, hdźeš so lěta 1924 na wopomnjeće wopyta nuncija a k česći padnjenym wojakam 1. swětoweje wójny kapałka natwari. Wopomnjenska tafla w kapałce na wopyt dopomina.  

Impressum und Datenschutz | Impresum a škit datow