Zarjadniski zwjazk-Verwaltungsverband
 
 
Folklorny festiwal-Folklorefestival
 
 
TCM
 
 
Lausitz.de
 
 
Oberlausitz.com
 
 
Starownja-Altersheim
 
Wuběr rěčow:

Chróšćan cyrkwinski chór

Hladaš-li do zańdźenosće Chróšćan cyrkwinskeho chóra, da móžeš z połnym prawom prajić, zo ma tute kulturne ćěleso dołhu tradiciju. Dyrbiš pak tež zwěsćić, zo su časy byli, hdźeš dyrbješe wosada bjez chóra wuńć. Po tym, zo je so chór 1981 wozrodźił, móžachmy 2006 na 25-lětne wobstaće wróćo zhladować.

Chór wobsteji z něhdźe 45 sobustawami. W předsydstwje chóra dźěłaja Ławrjenc Kmjeć, Hana Kindermanowa, Hawštyn Smoła a jako předsyda dr. Beno Wałda. Wo připowědź stara so hłownje Gabriela Brězanowa.

Chróšćan cyrkwinski chór dźěła pilnje a wobstajnje pod nawodom kantora Handrija Wjenki a rosće dale na kwaliće.

Cyrkwinski chór je wažny wobstatk wosady a ze swojim skutkowanjom wosadne žiwjenje duchownje wobohaća. 

Nimo swojich cyrkwinskich nadawkow je sej chór přeco zaso naročne a duchowne wjerški stajił. Z dźakownosću myslimy na tajke wustupy kaž předstajenja pasionskich hrow w lětach 1995 a 2005 w Chrósćicach a wězo na kóždolětne wuhotowanje hodowneho koncerta we wosadnej cyrkwi. Na tajkich wulkich koncertach přeprošamy sej rady profesionalnych solistow a instrumentalistow.

Dalša wosebitosć našeho chóra su prawidłowne předstajenja serbskich prapremjerow. Serbske přełožki za tute w Serbach bóle njeznatych twórbow su zwjetša z pjera knjeza monsignora Salowskeho.
Kóždolětnje mamy w nazymje intensiwne proby za hodowny koncert, hdźeš předstajamy mjez druhim drohoćinki nabožneje a narodneje hudźbnjeje literatury.

Stóž lubuje chórowe spěwanje a wjesołu zhromadnosć, je pola nas přeco rady witany. (Dr. Beno Wałda)

 

 

Impressum und Datenschutz | Impresum a škit datow