Zarjadniski zwjazk-Verwaltungsverband
 
 
Folklorny festiwal-Folklorefestival
 
 
TCM
 
 
Lausitz.de
 
 
Oberlausitz.com
 
 
Starownja-Altersheim
 
Wuběr rěčow:
/ :CYRKEJ:  / :FARARJO:  

Fararjo w Chrósćicach

 • do 1248 Přibysław ( najskerje za Zadila pola Mišnja)
 • 1336-1355 Filip
 • 1540-1559 Brictius Jenč ze Stróžišća, zemr. w Chrósćicach
 • 1559-1573 Jan Jurij Temler, * wokoło 1500, + 1573 w Chrósćicach
 • 1573-1574 Handrij Pěčik (Pötschk) + po 1587 w Budyšinje
 • 1574-1590 Mikławš Glawš, * w Róžeńće, wzda so fary 1590, + 1595 w Budyšinje
 • 1591-1600 Jurij Kowar (Faber) + 1600 w Chrósćicach
 • 1600 (do16.4.) Mikławš Brycka (Briczian, * w Chrósćicach, + po 1603 w Chrósćicach)
 • 1600-1611 Jurij Kokla (Coculus), * 23.4.1562 w Chrósćicach, + wok. 1620 w Budyšinje
 • 1611-1618 Hórban Krawc (Sartorius), * Wok. 1560 we Worklecach, + 1618 w Chrósćicach
 • 1618-1622 Jan Jurij Krječmar, * wok. 1580 w Kulowje, + 17.2.1622 w Chrósćicach  
 • 1622-1626 Jan Młynk (Molitor), * wok. 1570 w Kulowje, + 20.11.1635 w Marijinej Hwězdźe
 • 1626-1645 Jakub Jan Lebza, * we Worklecach, + 1645 w Chrósćicach
 • 1645-1657 Jan Jakub Čunka, * 1607 w Chrósćicach, + 8.12.1660 w Budyšinje
 • 1657-1659 Jurij Grós,  administrator, * wok. 1615 w Kanecach, + 1671 w Praze
 • 1659-1680 Měrćin Šewc (Sutorius), * wok. 1629 w Kukowje, + 19.5.1680 w Chrósćicach
 • 1680-1706 Jurij Franc Zynda, * 10.3.1652 w Kulowje, + 1.1.1706 w Chrósćicach
 • 1706-1719 Jan Józef Nowotnik, * 20.7.1674 w Kulowje, + 8.2.1719  w Chrósćicach
 • 1719-1742 Hrjehor Józef Just, * 28.2.1671 w Kukowje, + 22.5.1742 w Chrósćicach
 • 1743-1763 Handrij Kocor (Cato), * 6.10.1699 w Kulowje, + 20.8.1763 w Chrósćicach
 • 1763-1769 Maćij Mróz mjen. Wrobl, * 15.2.1721 w Nowej Wsy, + 8.3.1769 w Chrósćicach
 • 1769-1791 Jurij Cyž, * 2.2.1739 w Róžeńće, + 27.4.1791 w Chrósćicach
 • 1791-1794 Matej Just, * 7.1.1745 w Kukowje, + 5.2.1794 w Chrósćicach
 • 1794-1816 Michał Ryćer, * 31.5.1752 w Nuknicy, + 23.2.1816 w Chrósćicach
 • 1816-1824 Jan Domaška, * 19.6.1763 w Dubrjenku,+ 19.3.1824 w Chrósćicach
 • 1824-1834 Michał Haška, * 13.9.1778 w Kulowje, + 27.1.1854 w Budyšinje
 • 1834-1881 Jakub Bart, * 27.2.1796 w Chrósćicach, + 7.9.1881 w Chrósćicach
 • 1881-1910 Jakub Wornar, * 18.4.1828 w Dubrjenku, + 15.4.1910 we Worklecach
 • 1910-1922 Bjarnat Hicka, * 22.10.1867 w Ralbicach, + 3.3.1923 we Worklecach
 • 1922-1933 Jakub Šewčik, * 6.9.1867 w Baćonju, + 3.8.1935 w Chrósćicach
 • 1933-1940 Jan Wjenka, * 5.7.1882 w Róžeńće, + 21.4.1971 w Chrósćicach
 • 1940-1945 P. Dr. Lucius Teichmann OFM ze Šleskeje (Němc), * 21.1.1905
 • 1945-1965 Jan Wjenka, * 5.7.1882 w Róžeńće, + 21.4.1971 w Chrósćicach
 • 1966-1978 Jurij Kral, * 8.12.1926 w Radworju, + 10.11.1994 w Kamjencu po wobchadnym njezbožu, pochowany w Radworju
 • 1978-1997 Měrćin Salowski, * 8.6.1932 we Worklecach, wot 1997 na wuměnku w Chrósćicach
 • 1997 -  Clemens Hrjehor, * 7.5.1953 we Worklecach
Impressum und Datenschutz | Impresum a škit datow