Zarjadniski zwjazk-Verwaltungsverband
 
 
Folklorny festiwal-Folklorefestival
 
 
TCM
 
 
Lausitz.de
 
 
Oberlausitz.com
 
 
Starownja-Altersheim
 

Woleybul w Chrósćicach

Jako so 1995 wjacezaměrowa hala "Jednota" dotwari, skići so sportowej jednotce Chrósćicy móžnosć tež tajke sekcije natwarić, kiž trjebaja za trening a wubědźowanja sportowu halu.

Tak njetraješe dołho, zo zjednoćichu so někotři entuziasća do wolejbulowych mustwow. Nastachu samo tři treningowe jednotki, mjez nimi mustwo
"Srjedźna šula Chrósćicy". Bohužel pak njenamaka so tehdom prawy trenar. Tohodla niwow wolejbuloweho hraća njestupaše a bórze - w nazymje 1996- rozpušći so prěnja skupina. Dźěl hrajerjow přeńdźe do tamneju skupinow. W tutymaj trenowa so nětko zaměrnišo. Tak móžachu so na Sokołskich turněrach Domowiny wot 1999 samo dwě mustwje z Chrósćic wobdźělić: " Šula Chrósćicy" a "SJ Chrósćicy" resp. "Ženjeni Chrósćicy", kaž so prjedy mjenowachu.

Přez zawrjenje SSŠ Chrósćicy - a z tym wotchad wučerjow - kaž tež přez chorosć někotrych čłonow swětlichu so rjady hrajerjow stajnje dale, tak zo zjednoćichu so wobě skupinje do jednoho mustwa. W tutym hraja hač do dźensnišeho.

Mjeztym je sekcija wolejbul kruty wobstatk SJ Chrósćicy. Wobdźělimy so na mnohich ludosportowych turněrach w serbskim kraju. Sami wuhotujemy "Mikławšowy turněr". Kaž mjeno hižo přeradźi, wotměwa so tutón stajnje wokoło 6. decembra.
Na turněrje wobdźěli so dotal 6 do 8 mustwow.

Z lěta 2005 sem wabimy zaměrnje młodostnych do našich rjadow. Kóždy, kiž rady wolejbul hraje, je tuž póndźelu wječor w 19.30 hodźin w Chróšćanskej sportowej hali witany!
(Marian Korjeńk)

Impressum und Datenschutz | Impresum a škit datow