Zarjadniski zwjazk-Verwaltungsverband
 
 
Folklorny festiwal-Folklorefestival
 
 
TCM
 
 
Lausitz.de
 
 
Oberlausitz.com
 
 
Starownja-Altersheim
 
Wuběr rěčow:

Konjace sportowe towarstwo

Kaž móžeće na němskej stronje čitać, wobsteji
konjace sportowe towarstwo "Při klóšterskej wodźe" z.t. nětko hižo 14 lět.
W tutych lětach wuwi so wone w prěnim rjedźe na sportowe towarstwo. Aktiwni jěcharjo wobdźěla so po cyłej Němskej na turněrach a to na relatiwnje wysokim niwowje. Baza našich wuspěchow je, a to hinak hač w druhich sportowych disciplinach, indiwidualny trening.
Treningowe lěhwa, wot towarstwa lětnje organizowane, njedosahaja, tuž dyrbi so kóždy aktiwny čłon sam starać.
To přitrjechi tež za wukubłanje dźěći a młodźiny. Dźensa njejsmy jako towarstwo w połoženju, to našej młodźinje w dosahacej měrje poskićić. A tola je połojca našich 30 čłonow młódša hač 25 lět.

Wot 16. do 18. Juli wotměja so w Hórkach sakske mišterstwa.


Wy móžece nas tež pod www.psv-amklosterwasser.de wopytać. Wjeselimy so na was!

Jedyn z centralnych dypkow w towarstwowym žiwjenju je přewjedźenje jěchanskeho, skakanskeho a jězdźenskeho turněra. Z wulkim wuspěchom organizujemy jón wot 1998 sem w Chrósćicach a nětko hižo dwě lěće w Hórkach, hdźež mamy na pódlanskim sportnišću tež móžnosć k trenowanju. Tu chcemy sebi počasu centralny treningowy dypk natwarić, kotryž by móhł tež druhim zajimowanym wotewrjeny być. Za to pak je hišće wjele dźěła trjeba. 

Třeći stołp towarstwoweho žiwjenja je naše hubertusowe jěchanje w oktobrje kóždeho lěta.
1992 prěni raz přewjedźene, zwjaza tutón podawk jara rjenje aktiwnych sportowcow a druhich lubowarjow konjaceho sporta, štož pokazuja stajnje wulke ličby wobdźělnikow na konju abo kremseru.
Tu móže so kóždy přizjewić a tak rjany dźeń a wječor jěchanski bal dožiwić.

Kaž z tutych linkow wučitajomne, njeby naše towarstwo tak wuspěšne było, njebychu-li była wulka ličba pomocnikow. Tym wšěm wutrobny dźak!

Na kóncu pak hišće małka namołwa: Smy stajnje wotewrjeni a dźakowni, hdyž móžemy nowych čłonow witać.

Matej Korjeńk 
Ćišinska 11
01920 Pančicy Kukow
Tel. 035796 96517 


 
Impressum und Datenschutz | Impresum a škit datow