Zarjadniski zwjazk-Verwaltungsverband
 
 
Folklorny festiwal-Folklorefestival
 
 
TCM
 
 
Lausitz.de
 
 
Oberlausitz.com
 
 
Starownja-Altersheim
 

TCM-turněr

Tež tute lěto je naše sportowe zjednoćenstwo kóždolětny turněr wo pućowacy pokal "TCM"-towarsta wuhotowało. Wubědźowanje wotmě so 02. januara w Chróšćanskej wjacezaměrowej hali.
Na turněrje wobdźělichu so slědowace mustwa SV Marijna hwězda, DJK Sokoł Ralbicy/Hórki, SJ Njebjelčicy, SJ 1922 Radwor a dwójne mustwo SJ Chrósćicy.

Po skupinskich hrach a tójšto wrotach, zetkaštaj so w finalnej hrě mustwje SJ Njebjelčicy a prěnje mustwo SJ Chrósćicy. W jara napjatej kónčnej hrě přesadźi so zastupjer wobwodoweje klasy SJ Njebjelčicy a zdoby sebi tak pokal.

Twar sportnišća

Po skoro cyłym lěće přihotow běše 14. julija 2009 tak daloko. Přez obligatoriski zaryw z łopaču započina so prěni wotdźěl k přetwarej sportoweho centruma Chrósćic. Zaryw wuwjedźechu sobustawka zwjazkoweho sejma Marja Michałkowa, zapósłanc krajneho sejma Alojs Mikławšk, krajny rada wokrjesa Budyšin Michał Harig, wjesnjanosta gmejny Chrósćicy Maćij Brycka a předsyda towarstwa Jan Dźisławk.

 

Prěni wotdźěl wobjima kompletne saněrowanje trawnika, natwarjenje studnje a krjepjenskich připrawow a nastajenje płotow.

 

Při financowanju projekta njesteji SJ Chrósćicy sama. Nimo spěchowanskich srědkow kraja pomhachu tež gmejna Chrósćicy a wjele sponsorow. Tójšto dźěłow so tež přez sportowu jednotku samu přewjedźechu.

Impressum und Datenschutz | Impresum a škit datow