Zarjadniski zwjazk-Verwaltungsverband
 
 
Folklorny festiwal-Folklorefestival
 
 
TCM
 
 
Lausitz.de
 
 
Oberlausitz.com
 
 
Starownja-Altersheim
 
Wuběr rěčow:
/ :WO NAS:  / :HORT:  

Chróšćan hort

Chróšćanski hort je wotnožka serbskeje pěstowarnje – Při pastyrni 5 – a namaka so w přizemi něhdyšeje serbskeje srjedźneje šule – Hórnikowa 34. Institucija je, runje tak kaž pěstowarnja, w nošerstwje serbskeho šulskeho towarstwa z.t., ze sydłom w Budyšinje. W horće dźěłaja tučasnje dwě serbskej pěstowarce kaž tež přistajenej, kotrež wukonjetej štyrilětne wukubłanje na kubłarku.

Tučasnje wopytaja 61 dźěći hort, w starobje wot šěsć do dźesać lět.

Dźěła so na zakładźe šěsć kubłanskich wobłukow noweho Sakseho kubłanskeho plana. Wosebitosć w komunikaciskim sektoru horta je dalewjedźenje 2plus koncepta, to rěka wužiwanje serbskeje rěče za čas přebywanja w instituciji.

Nimo měsačneho plana je za dźěći móžno cyłodnjowski poskitk zakładneje šule wužić. Pěstowanje serbskich nałožkow, křesćanskich tradicijow a swjatych dnjow je wažne wobstatk našeho dźěła.

 

 

Impressum und Datenschutz | Impresum a škit datow