Wuběr rěčow:

Wo našej gmejnje

 

Chrósćicy wupřestrěwaja so ze swojimi wjesnymi dźělemi mjez płódnymi polami a niłkimi hórkami w krasnej krajinje, přez kotruž so Satkula sekluje. Šibjeńca a Kopšinjanske hrodźišćo stej wusahowacej wyšinje z historiskim wuznamom.

 

 

Wosrjedź serbskeho sydlenskeho ruma

 

Naša gmejna leži wosrjedź serbskeho sydlenskeho ruma. Wjetšina wobydlerstwa rěči serbsce. Wo žiwej dwurěčnosći a sylnym narodnym a nabožnym zmyslenju swědča mnohe swjate křiže a modlerske stołpy ze serbskim napismom při pućach a na priwatnych ležownosćach. W pěstowarni a šuli je serbšćina wobchadna a wučbna rěč. W starowni swjateje Ludmile hladaja so serbscy wobydlerjo w serbskej rěči.  Na swjedźenjach, kaž na přikład Božeho ćěła, wuhladaš mnohe žony a holcy w pyšnej serbskej katolskej drasće.

Wjace k tomu we wideju "Nationale Minderheiten in Deutschland ‒ Als Sorben in der Heimat verwurzelt", wusyłanje Deutschlandfunk - Länderzeit.

k wideju »

Serbsce wuknyć

 

Rěčne wobroty za wšědny dźeń

Serbsce za 100 sekundow (awdija)

Za započatkarjow a pokročenych

Kursy serbšćiny we wokolinje a online

Onlinowy słownik hornjoserbsce ‒ němsce 

www.soblex.de

Zjednoćenje gmejnow

Chrósćicy, Hórki, Prawoćicy, Nuknica, Kozarcy a Kopšin su so 1974 k dźensnišej gmejnje zjednoćili. Wona ma 13,33 km² płoniny a 1035 wobydlerjow (staw 31.12.2018). Z nich bydli w Chrósćicach 571, w Hórkach 247, w Prawoćicach 100, w Nuknicy 46, w Kozarcach 43 a w Kopšinje 21.

Zarjadniski zwjazk

Gmejna Chrósćicy je čłon Zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe. Jemu přisłušeja nimo Chrósćic gmejny Njebjelčicy, Pančicy-Kukow, Worklecy a Ralbicy-Róžant. Zakład zhromadneho dźěła je Sakski zakoń wo komunalnym zhromadnym dźěle (SächsKomZG).

Onlinowa protyčka za přizjewjenski hamt, stawnistwo abo přemysłowy zarjad

Maće snano we přichodźe naležnosć we přizjewjenskim hamće, stawnistwje abo přemysłowym zarjedźe zrjadować a chceće hišće čas lutować? Tak wužiwajće nowy onlinowy serwis. Termin po wašej protyčce póndźelu abo štwórtk jednorje přez internet knihować. Jeli pak nimaće móžnosć sebi termin online zawěsćić, potom skići zarjadniski zwjazk wopyt po wutorach, ale dyrbiće z čakanskim časom ličić. 

link: https://www.terminland.eu/www.am-klosterwasser.de

 

 

Partnerska gmejna

W decembrje 2003 bu mjez gmejnomaj Chrósćicy a Leśnica zrěčenje wo přećelskim zhromadnym dźěle wotzamknjene. Zaměr zrěčenja je mjezsobne zeznaće wobydlerjow z jich tradicijemi, kulturu a stawiznami. Wone słuži wuměnje nazhonjenjow wotpowědnje ideji swobodniskeje a zjednoćeneje Europy.

Wot 2006 je gmejna oficialnje dwurěčna (pólsce a němsce).