Wuběr rěčow:

Prawoćicy – wjes w dwěmaj dźělomaj

 

Prěnjotna sydlišćowa forma Prawoćic běše kulowc ze štyrjomi statokami. Domy na łučinje, pódłu dróhi do Chrósćic a niže poprawneje wsy buchu zwjetša hakle w 20. lětstotku natwarjene. Tam je tež Prawočanski młyn. Dźensa ma wjes něhdźe 100 wobydlerjow.

Woznam městnostneho mjena

Prawoćicy buchu k prěnjemu razej jako městnosć Petrusa de Pratiza naspomnjene. Dźensniša forma mjena je hižo 1248 k prěnjemu razej dopokazana.

Historisko-statistiske podaća »

Prawočanski młyn

 

Prawočanski młyn je w pjatej generaciji we wobsydstwje Hórbankec swójby. Přez spad wobrota po politiskim přewróće 1989 bu hižo wobstejace plahowanje pstruhow intensiwěrowane. A w lěće 1993 wo bu wone přez wudźenski hat rozšěrjene.

wulět k Prawočanskemu młynej »

k internetowej stronje młyna »

Nowa domizna za přesydlencow

 

1947 namakachu přesydlency ze Šleskeje a Němcy z Madźarskeje nowu domiznu w Prawoćicach. Woni dóstachu dźěło pola burow w Prawoćicach a Nuknicy a móžachu tak swoje swójby zežiwić. Dźěći chodźachu w Chrósćicach do šule a nawuknychu zdobom němsku a serbsku rěč.

 

 

 

Prawočanska chronika

Chronika je tuchwilu jenož na němskej stronje přistupna.