Wuběr rěčow:

Serbske dźěćace dnjowe přebywanišćo "Chróšćan kołč"

Žłobik, pěstowarnja & dnjowa mać

Dwurěčna Łužica ma ze swojej dwu- a wjacerěčnosću a kulturnej mnohotnosću wosebitu resursu a njedohódnoćomny pokład. Tohodla je přez Wustawu Swobodneho stata Sakska identita serbskeho ludu, hajenje a wuwiwanje jeho rěče a kultury zaručene a škitane. Wosebitu zamołwitosć maja w tutym nastupanju šule, předšulske a kulturne zarjadnišća.

 

 

"Chróšćan kołč" skići 25 dźěćom wot prěnjeho žiwjenskeho lěta w žłobiku a 55 pěstowarskim dźěćom městno. Přidatnje hladatej dnjowej maćeri dźesać žłobikowe dźěći w rumnosćach fary.

 

Wosebity cil  pěstowarnje je, dźěćom hižo w zažnej starobje serbsku rěč posrědkować a tak zažnu dwurěčnosć docpěć.

Wotewrjenske časy

wot póndźele do pjatka
06.30 hodź. - 16.30 hodź.

Kontakt

nawodnica: Kerstin Šołćina
Hórnikowa 36
01920 Chrósćicy
telefon | faks: 035796 96655
e-mail: kita,crostwitz.@sorbischer-schulverein.de

Nošer

Serbske šulske towarstwo »

Hort & hrajkanišćo

Hort je na ležownosći zakładneje šule w domje něhdyšeje šule zaměstnjeny. Wón skići 80 šulerjam městno. Přidatnje k šuli přinošuje wón k zdźerženju a spěchowanju serbskeje rěče, kultury, tradicije a identity.

Na zahrodźe horta je zjawne hrajkanišćo. Z pomocu staršich bu wone 2018 z trěbnymi nastrojemi wuhotowane.

 

 

Kontakt

Hórnikowa 34
01920 Chrósćicy
telefon: 035796 88764

Nošer horta

Serbske šulske towarstwo »