Wuběr rěčow:

Serbska zakładna šula "Jurij Chěžka"

Zakładna šula

Wodźenski wobraz

Štožkuli wot druhich wočakujeće, to čińće tež jim.

Dwurěčna Łužica ma ze swojej dwu- a wjacerěčnosću a kulturnej mnohotnosću wosebitu resursu a njedohódnoćomny pokład. Tohodla je přez Wustawu Swobodneho stata Sakska identita serbskeho ludu, hajenje a wuwiwanje jeho rěče a kultury zaručene a škitane. Wosebitu zamołwitosć maja w tutym nastupanju šule, předšulske a kulturne zarjadnišća.

 

W našej serbskej zakładnej šuli wuknje něhdźe 65 šulerjow w štyrjoch lětnikach. Wšitcy maja aktiwnu serbsko-němsku dwurěčnosć docpěć, njewotwisnje wot dateho rěčneho wuchadneho niwowa.

Dwurěčne rjadownje su wšitkim dźěćom wotewrjene, kotrychž starši sej to přeja a kiž so z wupokazanymi zaměrami identifikuja.

wjace »

 

Zakład

2plus - Wučba po šulske družiny přesahowacym koncepće dwurěčna serbsko-němska šula w serbskim sydlenskim rumje Swobodneho stata Sakska

koncept 2plus »

Kontakt

šulska nawodnica: Andrea Liehnowa
Hórnikowa 34
01920 Chrósćicy
telefon: 035796 96244
faks: 035796 88762
e-mail: SchuleCrostwitz[at]t-online.de

 

 

Hort & hrajkanišćo

Hort je na ležownosći zakładneje šule w domje něhdyšeje šule zaměstnjeny. Wón skići 80 šulerjam městno. Přidatnje k šuli přinošuje wón k zdźerženju a spěchowanju serbskeje rěče, kultury, tradicije a identity.

Na zahrodźe horta je zjawne hrajkanišćo. Z pomocu staršich bu wone 2018 z trěbnymi nastrojemi wuhotowane.

 

 

Kontakt

Hórnikowa 34
01920 Chrósćicy
telefon: 035796 88764

Nošer horta

Serbske šulske towarstwo »