Wuběr rěčow:

Serbske institucije

Župa "Michał Hórnik" Kamjenc

Župa "Michał Hórnik" wopřija region mjez Kamjencom, Budyšinom a Wojerecami, kotremuž přisłušeja pjeć dwurěčne gmejny zarjadniskeho zwjazka "Při Klóšterskej wodźe".

W župje su štyri Domowinske skupiny, 11 wjesnych a młodźinskich towarstwow a 13 kulturnych skupin a towarstwow, kotrež so ze spěwom, reju, dźiwadłom a hudźbu zaběraja, zjednoćene.

Regionalna rěčnica steji Wam při wšitkich prašenjach serbskeho zjawneho žiwjenja rady k dispoziciji. 

www.domowina.de

Županka

Diana Wowčerjowa

 

Regionalna rěčnica

Katharina Jurkowa

Hórnikowa 34

01920 Chrósćicy

telefon: 035796 96254

telefax: 035796 98960

e-mail: katharina.jurkowa[at]domowina.de

Domowina - Rěčny centrum WITAJ

Socialne młodźinske dźěło

Socialny team Rěčneho centruma WITAJ je wobstatk regionalneho teama wokrjesa Budyšin. Socialny dźěłaćer za młodźinske socialne dźěło skutkuje wosebje w zarjadniskim zwjazku „Při Klóšterskej wodźe“.

Wón poskićuje młodostnym podpěru

  • při planowanju a přewjedźenju projektow,
  • při pytanju za spěchowanskimi móžnosćemi za swoje ideje a projekty,
  • při pytanju za kooperaciskimi partnerami,
  • při konfliktach a
  • wón skići młodostnym abo samostatnym młodźinskim skupinam podpěru při organizatoriskich a zarjadniskich prašenjach.

 

Nimo toho organizuje wón při potrjebje

  • wólnočasne a prózdninske poskitki
  • prewentiwne poskitki (na př. njealkoholiska cocktailowa bara)
  • temowe wječorki (na př. holči wječor)
  • dźěłarnički (na př. zarjadniske prašenja, spěchowanske prawo)


Młodźinski socialny dźěłaćer

N. N.

Hórnikowa 34

01920 Chrósćicy

Swójbne kubłanje

Swójbne kubłanje je wot awgusta 2018 wobstatk socialneho dźěła Rěčneho centruma WITAJ. Wone ma swójby, staršich a dźěći w Budyšinje a wokolnych gmejnach docpěć.

Socialny dźěłaćer steji Wam k dispoziciji, hdyž maće prašenja abo hdyž trjebaće pomoc.

Socialny dźěłaćer za swójbne kubłanje

N. N.

Hórnikowa 34

01920 Chrósćicy

Serbske šulske towarstwo z. t.

Serbske šulske towarstwo z. t. zastupuje zajimy Serbow při dwurěčnym předšulskim kubłanju a při dwu- a wjacerěčnym kubłanju, kiž saha wot dźěćacych dnjowych přebywanišćow přez zakładne a srjedźne šule a gymnazije hač k wukubłanju na uniwersitach w Swobodnym kraju Sakska a w Kraju Braniborska.

Wone nawjeduje so přez čestnohamtske předsydstwo. Předsydka je Ludmila Budarjowa, zastupjerjej staj Jadwiga Čižankowa a René Wjacławk.

W nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa je sydom serbskich resp. Witaj® dźěćacych dnjowych přebywanišćow w Sakskej a Braniborskej.

www.sorbischer-schulverein.de

 

 

Koordinatorka                           

Marlis Młynkowa                                  

telefon: 03591-550218                    

telefaks: 03591-550220                      

e-mail: info@sorbischer-schulverein.de   

Fachowa poradźowarka

telefon: 035796- 942455

e-mail: fachberatung@sorbischer-schulverein.de