Wuběr rěčow:

Chróšćanske pasionske zjednoćenstwo

Pasionske hry w Serbach

Znajemy wšelake městna w Němskej a Awstriskej, hdźež Jězusowe ćerpjenje na jewišću předstajeja. K tomu słušeja Oberammergau, Arl a Thiersee. Wězo so pasion w Serbach w tajkich wulkich rozměrach předstajeć njemóžeše a tež njemóže.

Tola, zo su so tež w Serbach z myslu nosyli, pasion hrać, dopokazuje knižka "Dźiwadło Chrystusowa smjerć – struchłohra we 18 jednanjach, po wšelakich spisach za serbske jewišćo wobdźěłana". Knižka bu w lěće 1914 wot Smolerjec knihićišćernje w Budyšinje wudata. Prěnju hru serbskeho lajskeho dźiwadła je 2. septembra 1877 Chróšćanska Jednota w Lejnje předstajiła. Hač je so w 19. lětstotku tež pasion serbsce hrał, njeje znate. Ale wěmy, zo je so pasionska hra w lěće 1936 na Wjenkec žurli w Chrósćicach a 1933 we wosadnej cyrkwi předstajiła. Režiju měješe Pawoł Kmjeć.

Po Druhej swětowej wójnje hrajachu lajkojo lěta 1947 pasion w farskej cyrkwi. Sobu skutkowało je 70 wosobow. Hakle po politiskim přewróće bě móžno, w Chrósćicach zaso pasionsku hru předstajić. Prěni króć bě to pod režiju Jana Mahra 1995 w cyrkwi. Dźesać lět pozdźišo su to lajscy dźiwadźelnicy pod samsnym režiserom prěni króć pod hołym njebjom na farskej łuce w Chrósćicach zwoprawdźili. W tutym dźesaćlětnym turnusu bu pasionska hra tež 2015 předstajena.

Jurij Špitank w brošurce k pasionskej hrě 2015 "Wy sće swětło swěta"

Kontakt

Roman Mark

 

Lěto załoženja: 2017

Chróšćanske pasionske zjednoćenstwo je sekcija Towarstwa Cyrila a Metoda.

Přistup k Europasionej: 2017 w Kecskeméće/Madźarska

Přichodne předstajenje: 2025 – ze zetkanjom Europasiona w Chrósćicach