Wuběr rěčow:

Cyrkwinski chór

Cyrkwinski chór wobohaća duchowne žiwjenje wěriwych a je tak z wažnym wobstatkom wosadneje zhromadnosće. Wón wuhotuje resp. wobrubi prawidłownje duchowne wjerški našeje wosady kaž hodowne koncerty a Bože mšě na cyrkwinskich swjedźenjach w běhu lěta.

Nimo toho wobdźěli so zhromadnje ze spěwarjemi dalšich serbskich chórow při wosebitych wosadu přesahowacych projektach kaž oratorijach a dźiwadłowych hrach.

wjace »

Kontakt

předsyda: dr. Beno Wałda

dirigent: Michał Cyž

 

 

 

 

lěto załoženja: 1981 (znowazałoženje)

ličba čłonow (staw 2018): 45