Wuběr rěčow:

Towarstwo plahowarjow rasowych nuklow S 901 Chrósćicy z. t.

Kontakt

Clemens Popjela (předsyda)

Jaseńca 26c

02699 Bóšicy

 

 

1971 bu w Chrósćicach prěnje towarstwo plahowarjow rasowych nuklow w serbskim rumje něhdyšeho wokrjesa Kamjenc załožene. Dokelž zahoritosć za plahowanje nuklow stajnje rosćeše, organizowaše so w towarstwje přeco wjace čłonow - 1985 bě jich 54. Tuž rozsudźichu so někotři čłonojo, nowej towarstwje załožić. Tak nastaštej towarstwje plahowarjow rasowych nuklow Njebjelčicy a Šunow-Konjecy.

Dźěło towarstwa bazuje na lětnym dźěłowym planje, kotryž so na spočatku kóždeho lěta nastaji. Na čłonskich zhromadźiznach wobjednawaja so specielne temy plahowanja - tež na přikładźe "žiweho objekta", swójskeho nukla. Nimo toho přewjedu so zhromadne wulěty a organizuja so wustajeńcy, přez kotrež so towarstwo prawidłownje prezentuje. Najwyša kategorija wokrjesnych wustajeńcow je wokrjesna přehladka, kotruž je Chróšćanske towarstwo hižo štyri króć wuhotowało. Wjacezaměrowa hala "Jednota" zmóžni wjele stam wustajenym zwěrjatam a hosćom přehladku na wysokim niwowje.

W lětomaj 1998 a 2004 docpě towarstwo dźakowano wuběrnym plahowanjam swojich čłonow we wokrjesnym wurisanju wšitkich we wokrjesu organizowanych towarstwow plahowarjow rasowych nuklow prěnje městno. Tola tež druhe a třeće městna towarstwo hižo docpě. Tole je dopokaz za wobstajnje wysoku plahowansku kwalitu čłonow.

Plahowanje rasowych nuklow je wólnočasna zaběra, kotraž ma w Němskej dołhu tradiciju. Towarstwo plahowarjow nuklow S 901 Chrósćicy haji tutu tradiciju aktiwnje a chce ju tež w přichodźe zdźeržeć. Zajimcy su stajnje jara witani.