Wuběr rěčow:

Towarstwo „barakka z.t.“ Nuknica

Zaměr towarstwa je spěchowanje mjezykulturneje wuměny alternatiwneho serbskeho kulturneho kubła a wobšěrne polěkowanje natwara polylateralneje, imaterielneje, duchowneje a regionalneje syće kultury we Łužicy. Towarstwo je njewotwisne zjednoćenstwo, kotrež same kulturnu mnohostronskosć sociokulturnje zapřija a dźěło druhich spěchowarjow podpěra. Towarstwo skići wšitkim na kulturnym polu aktiwnym forum, w kotrymž ramiku móža mjezsobu kontakt nawjazać, so wuměnjeć a zjawnosći prezentować.

Zaměr wustawkow so předewšěm zwoprawdźa přez organizaciju diskusijnych forow, wustajeńcow a koncertow.

 

Kontakt

Wincenc Wałda & Hana Brězan (předsydstwo)

e-Mail: barakkaev[at]gmail.com

www.facebook.com/sorbistan666 

 

Lěto załoženja: 2005

Ličba čłonow (staw 2019): 27