Wuběr rěčow:

Spěchowane projekty

Krajowy program k rewitalizaciji płoninow / rumowanju pustych ležownosćow

Projekt: wottorhanje něhdyšeje pěstowarnje w Chrósćicach na ležownosći 78/3 

Tuta naprawa so sobu financuje z dawkowych srědkow na zakładźe wot Sakskeho krajneho sejma wobzamknjeneho hospodarskeho plana.

 

Spěchowanje regiony přesahowaceho zhromadneho dźěła a europskeho zmyslenja po směrnicach sakskeje statneje kenclije z dnja 28.02.2019

Projekt: pěstowanje partnerstwa mjez gmejnomaj Chrósćicy a Leśnice

Wot 02.-04.10.2020 wopytachu gmejnu Chrósćicy zastupjerjo partnerskeje gmejny z Leśnice. Zhromadnje wobhladachmy sebi Budyšin, klóšter Marijinu hwězdu a kěrchow w Ralbicach. Dale dojědźechmy sej zhromadnje do Drježdźan na božu mšu a mytowanje žnjeńskich krónow.

Tuta naprawa so sobu financuje z dawkowych srědkow na zakładźe wot Sakskeho krajneho sejma wobzamknjeneho hospodarskeho plana.

Zwoprawdźenje naprawow po směrnicach „Digitalne šule“ na Serbskej zakładnej šuli „Jurij Chěžka“ Chrósćicy 

Přidźělenje słuži k tomu, wutworić a polěpšić digitalnu technisku infrastrukturu a wuwučowansko-wuknjensku infrastrukturu na šulach.  Předmjet spěchowanja je natwar, rozšěrjenje abo polěpšenje digitalneho splećenja zapřijejo šulski server, natwar njewjazaneho přistupa k syći, pokazki interaktiwnych nastrojow kaž displayjow a interaktiwnych taflow z k tomu słušacymi wodźenskimi nastrojemi; digitalne dźěłanske nastroje, wosebje za technisko-přirodowědomostne kubłanje abo na powołanske wukubłanje wusměrjene kaž desktop-kompjutery při dźěłowym městnje, na šulu wjazane laptopy, notebooki a tablety jako kónčne mobilne nastroje.

Tute naprawy spěchuja so na zakładźe wobzamknjenja němskeho zwjazkoweho sejma a so sobu financuja z dawkowych srědkow na zakładźe wot Sakskeho krajneho sejma wobzamknjeneho hospodarskeho plana.

Wohnjoškitne naprawy w objekće Serbskeje zakładneje šule "Jurij Chěžka"

Tuta naprawa bu spěchowana přez Zwjazkowe knježerstwo na zakładźe wobzamknjenja Zwjazkoweho sejma. Naprawa financuje so sobu z dawkowymi srědkami na zakładźe hospodarskeho plana, wobzamknjeneho wot zapósłancow sakskeho krajneho sejma.

 

Tworjenje centralneje městnosće k wočerstwjenju a zetkanju

Areal něhdyšeje pěstowarnje w Chrósćicach so tučasnje jenož jako hrajkanišćo wužiwa. Planowane je, zo nastanje tu za towarstwa, swójby a wobydlerjow gmejny zetkanišćo z grilowanskej hětu a móžnosćemi k sedźenju, městno za lěhwowy woheń kaž tež wodowe hrajkanišćo. Płót wokoło areala ma so přez žiwy płót narunać. Dale chce Chróšćanska pčólnica pokazkowy kołč a informaciske tafle nastajić.

Cyłodnjowske poskitki w šuli

Serbska zakładna šula "Jurij Chěžka" w Chrósćicach poskića cyłodnjowske poskitki. Tole su wučbu dospołnjace, podpěrace a wothladowace poskitki. Naprawa financuje so sobu z dawkowymi srědkami na zakładźe hospodarskehoho plana, wobzamknjeneho wot zapósłancow sakskeho krajneho sejma.Přetwar a přewužiwanje dźělow pomnikoškitaneje něhdyšeje srjedźneje šule Chrósćicy

wěcna rozprawa »