Wuběr rěčow:

Sakska kartka za čestnohamtskich

Gmejna, towarstwa a wosada maja móžnosć, za swojich angažowanych čłonow próstwu wo saksku kartku za čestnohamtskich stajić. Za to ma so slědowacy formular wupjelnić a na gmejnskim zarjedźe wotedać.

formular »

Wulka ličba kooperaciskich partnerow » wobdźěli so na programje sakskeje kartki za čestnohamtskich a skići mějićelam kartki financielne lěpšiny, na přikład při wopyće zjawnych kupjelow, hrodow a muzejow. 

dalše informacije »