Wuběr rěčow:

Sakska kartka za čestnohamtskich

Gmejna, towarstwa a wosada maja móžnosć, za swojich angažowanych čłonow próstwu wo saksku kartku za čestnohamtskich stajić. Za to ma so slědowacy formular wupjelnić a na gmejnskim zarjedźe wotedać.

formular »

Wulka ličba kooperaciskich partnerow » wobdźěli so na programje sakskeje kartki za čestnohamtskich a skići mějićelam kartki financielne lěpšiny, na přikład při wopyće  Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła, Serbskeho muzeja w Budyšinje, zjawnych kupjelow (w Porchowje, Połčnicy, Kamjencu, Wojerecach), zwěrjenca we Wojerecach, Muzeja zapadna Łužica .... 

dalše informacije »