Wuběr rěčow:

Zjawne wozjewjenja

Wupisanje dźěłoweho městna jako gmejnski dźěłaćer (m/ž/d)

dalše informacije »

 

 

Zjawne wupisanje něhdyšeho twarjenja gmejnskeho zarjada w Chrósćicach

Gmejna Chrósćicy wupisa na předań w přiłoze bliše wopisanu ležownosć z twarjenjom.

Dalše informacije »

 

 

Wěnowanje, přestopnjowanje a sćazanje zjawnych dróhow
tule: Přijězdny puć ke gratowni wohnjoweje wobory Chrósćicy

dalše informacije »

 

 

Wozjewjenje sćazanja "Pěstowarskeho puća" w Chrósćicach

dalše informacije »

 

 

Wozjewjenje dźělneho sćazanja wjesnych dróhow "Při pastyrni", "Při Satkuli" a "Cyrkwinska hora"

dalše informacije »

 

 

Zjawny pokiw - informacije na ratarjow a ratarske zawody

dalše informacije »

 

Dźělne sćazanje wjesnych dróhow "Při pastyrni", "Při Satkuli" a "Cyrkwinska hora" w Chrósćicach

dalše informacije »

 

Wozjewjenje wo wotpohledźe, dźělnje sćazać wjesne dróhi "Při pastyrni", "Při Satkuli" a "Cyrkwinska hora" w Chrósćicach

dalše informacije »

 

Wozjewjenje zjawneho wupisanja

Přepodaće nadawka "Wutworjenje centralneje móžnosće zetkawanja a wočerstwjenja w Chrósćicach, Při pastyrni 5, z nowotwarom grilowanskeje hěty" so přez gmejnu Chrósćicy zjawne wupisa. Podłožki móža so pola gmejny Chrósćicy wotprašować. Termin submisije je 10.07.2020.

 

Informacije k změnam w Sakskim zakonju wo dróhach (SächsStrG)

Informacija wo móžnosći, zjawne dróhi, puće a naměsta, kotrež so při prěnim zapołoženju zapisa wobstatka 1996 njewobkedźobowachu a tam tež pozdźišo zapisane njebuchu, hač do 31.12.2020 pola gmejnskeho zarjada w Chrósćicach přizjewić.

dalše informacije »

 

Wozjewjenje k zjawnemu wupołoženju naćiska hospodarskeho plana gmejny Chrósćicy za lěto 2020

dalše informacije »

 

Wozjewjenje k wudospołnjacym wustawkam "Hórki-Chróšćanska dróha" po § 34 wotst. 4 čo. 1 a 3 twarski zakoń

dalše informacije »

wudospołnjace wustawki »

 

Přizjewjenje skótneho wobstatka

Česćeni plahowarjo skota,

prošu wobkedźbujće, zo sće jako plahowarjo konjow, howjadow, swinjow, wowcow, kozow, pjerizny, rybow a pčołkow zakońsce winowaći, tute přizjewić a přinošk zapłaćić.

dalše informacije »  

  

Wozjewjenje zjawneho wupisanja

Zarjadniski zwjazk "Při Klóšterskej wodźe" wupisa w nadawku gmejny Chrósćicy rjedźenje Serbskeje zakładneje šule, wjacezaměroweje hale, horta a opcionalnje rjedźenje gmejnskeho a kulturneho centruma kaž tež wudawanje wobjeda w zakładnej šuli. Nadawk ma so k 01.01.2020 přewzać. Dalše informacije dóstanjeće na naprašowanje přez zarjadniski zwjazk » abo gmejnu Chrósćicy.

  

Wobdźělenje zjawnosće po § 3 (2) Twarskeho zakonja (BauGB)

 wudospołnjace wustawki "Hórki - Chróšćanska dróha"

dalše informacije »

naćisk wudospołnjacych wustawkow »

 

Wobdźělenje zjawnosće po § 3 (2) Twarskeho zakonja (BauGB)

 wudospołnjace wustawki "Chrósćicy – Měrowa dróha"

Wozjewjenje k wozjawnjenju dodatnych wustawkow "Chrósćicy – Měrowa dróha" we wersiji z 13.06.2019 wotměje so wot 05.07. hač do 12.07.2019 na wozjewjenskich taflach gmejny Chrósćicy.

wudospołnjace wustawki »